πολίορκια

May 28, 2007 at 7:15 am | Posted in linux, microsoft, mozilla, open economy, open source, wikipedia | 2 Comments

Μια όχι και τόσο καινούρια αλλά πάντα επίκαιρη εικόνα…

…το κάστρο του Bill υπό στενό κλοιό (προσοχή τα ποσοστά δεν είναι ακριβή)

Advertisements

2 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Μόνο που πλέον δεν είναι το κάστρο του Bill αλλά του Balmer ο οποίος κάνει ότι μπορεί για να το κάνει το κάστρο του Τακέσι :PPP

  2. Του πότε είναι η αφίσα?

    Θα τα ωραίο να είχαμε πιο πρόσφατα στατιστικά.
    Με το Ubuntu πρέπει να πήρε λίγο τα πάνω του ο Tux υποθέτω.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: