July 16, 2007 at 12:55 pm | Posted in open economy, open source | 8 Comments

Στο σύντομο (για τα δεδομένα της σοβαρότητας του αντικειμένου) κείμενο που ακολουθεί θα επιχειρήσω μια σύντομη ανάλυση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛΑΚ) στην Ελληνική οικονομία.

Στον Ελληνικό χώρο όσο αφορά το λογισμικό γενικής χρήσης δεν υπάρχει ουδεμία μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης κλειστού λειτουργικού συστήματος ή κλειστής “σουίτας εφαρμογών γραφείου” σε αντίθεση με άλλα κράτη εκτός Ευρωζώνης (βλέπε ΗΠΑ). Όσο αφορά τις εξειδικευμένες εφαρμογές που εκεί εντοπίζονται κατά κύριο λόγω οι αδυναμίες κάλυψης των αναγκών από πλευράς ανοιχτού λογισμικού καθώς δεν υπάρχουν υφιστάμενες λύσεις πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο αρκετοί οίκοι ανάπτυξης κλειστού λογισμικού που μπορούν να καλύψουν ανάγκες για εξειδικευμένο λογισμικό.
Συνεπώς η υιοθέτηση ΕΛΑΚ λύσεων όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε “κανιβαλισμό” της παρούσας εταιρικής υποδομής αλλά και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών (κλειστών ή ανοιχτών) για τους χρήστες ΕΛΑΚ συστημάτων και εκτός Ελλάδος γεγονός που θα έχει ως συνέπεια την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης των Ελληνικών οίκων ανάπτυξης λογισμικού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Ελληνική κοινότητα ανοιχτού λογισμικού είναι αρκετά ανεπτυγμένη ώστε να παρέχει μεταφράσεις και τεκμηρίωση σε πληθώρα εφαρμογών ανοιχτού κώδικα. Η παρούσα αδυναμία υποστήριξης ΕΛΑΚ σε επίπεδο οργανισμού-εταιρείας μπορεί να καλυφτεί από ελληνικές εταιρίες που θα δρουν υπεργολάβοι μεγάλων εταιριών υποστήριξης ανοιχτού λογισμικού (βλέπε Novell-Redhat-Canonical) είτε ως παραρτήματα εταιριών (βλέπε IBM Hellas) είτε αυτόνομα.

Το ΕΛΑΚ συντελεί στην ανάπτυξη συμμετοχικής αντιμετώπισης προβλημάτων (όχι μόνο σε επίπεδο λογισμικού αλλά και σε επίπεδο οργανωτικό) καθώς και στην ταχεία υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών. Σε συνδυασμό με την σημαντική ανάγκη της χώρας στην παραγωγή επαγγελματιών στο τεχνολογικό τομέα η υιοθέτηση ΕΛΑΚ λύσεων θα οδηγούσε σε μακροχρόνια οφέλη στην ποιότητα του εργατικού δυναμικού στο τεχνολογικό τομέα με ακόλουθα οφέλη στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού εργατικού δυναμικού αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι ότι η ανάπτυξη του ΕΛΑΚ δημιουργεί μια ελεύθερη αγορά υπηρεσιών γύρω του. Οι αγοραστές δεν περιορίζονται στην αγορά υπηρεσιών από των παροχέα του λογισμικού ή από τις εταιρίες που έχουν πιστοποιηθεί από τον παροχέα. Ο εκτεταμένος τομέας παροχής υπηρεσιών στο Ελληνικό χώρο μπορεί να γίνει περισσότερο ανεξάρτητος και ανταγωνιστικότερος εάν υπάρξει στροφή προς το ανοιχτό λογισμικό και σε γενικότερη κλίμακα.

Τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με εκτεταμένες επενδύσεις στο τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών μπορούν να καταστήσουν την Ελλάδα κέντρο ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων

Κλείνοντας πρέπει να αναφερθούμε και στα πολιτικά-διαφημιστικά οφέλη που έχει το ανοιχτό λογισμικό καθώς του δίνουν σημαντική υπεραξία σε πολιτικό και εμπορικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας αλλά και σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο υπάρχει εκτεταμένη δραστηριοποίηση σε ζητήματα “ηθικής φύσεως” (παραδείγματα αποτελούν το οικολογικό κίνημα, το καταναλωτικό κίνημα ακόμη η κατανάλωση βιολογικών τροφών). Παρά τα προφανή οικονομικά οφέλη που παρουσιάζει η υιοθέτηση ΕΛΑΚ λύσεων σε κρατικό και εταιρικό επίπεδο πολλές φορές ένας σημαντικός παράγοντας λήψεως αυτής της απόφασης είναι και ο κοινωνικός του χαρακτήρας (ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο).

Συνεπώς μπορούμε να καταλήξουμε ακόλουθο συμπέρασμα’ η υιοθέτηση του ΕΛΑΚ στην Ελλάδα όχι μόνο είναι σε θέση να προσφέρει απτά οικονομικά οφέλη αλλά και οφέλη σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, η υιοθέτηση του ΕΛΑΚ ξεπερνά τα πολιτικά κοινωνικά και οικονομικά στεγανά (“φιλελεύθερα” ή “προοδευτικά”) καθώς φαίνεται να αποτελεί την πλέον βιώσιμη και ηθική λύση ανάπτυξης τεχνολογικών υποδομών στον Ελληνικό χώρο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:
1.Study on the Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU. Final Report. Nov. 20, 2006. R.A. Ghosh, UNU-MERIT, NL. et al., 287 pp
2 Perspectives on Free and Open Source Software. Editors: Joshef Feller, Brian Fitzgerald, Scott A. Hissam, Karim Lakhani. Foreword: Michael Cusumano. Afterword: Clay Shirky  MIT Pres

Advertisements

8 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Πολύ ωραίο post!

  Χαίρομαι που κάποιος άλλος, ειδικά κάποιος που ασχολείται τόσο ενεργά με το blogging και έχει σοβαρές απόψεις σχετικά με το FS/OSS διάβασε τα 2 references πŸ™‚ Είναι, και τα δυό τους, από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω διαβάσει φέτος.

 2. το θέμα δεν είναι να το διαβάσουμε μόνο εμείς αλλά περισσότεροι άνθρωποι.. μήπως και καταλάβουν αυτό που όλοι ξέρουμε το FS/OSS ΚΑΝΕΙ ΚΑΛΟ

 3. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά η πραγματικότητα λέει άλλα. Και εγώ θέλω να εξαπλωθεί το ΕΛ/ΛΑΚ αλλά όταν το δημόσιο έχει συνάψει συμφωνίες με την microsoft και ακόμα και στα κρατικά διαγωνίσματα προτείνεται μια λύση (office, ie, outlooK) τι περιμένεις?

  Αλλο τρανταχτό παράδειγμα είναι και το e-banking (κάποτε το έλεγαν και win-banking) και δούλευε μόνο μέσω ie.

  Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα και δυστυχώς δεν κάνουμε ούτε και μικρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

  Ι.

 4. Σοβαρό θέμα.

  Όντως τα δύο παραπάνω άρθρα της βιβλιογραφίας είναι ό,τι καλύτερο έχει γραφτεί σχετικά με τις οικονομικές επιδράσεις από την υιοθέτηση ΕΛ/ΛΑΚ.

  Εκτός από την ενίσχυση της υγιούς ανταγωνιστικότητας και των νέων θέσεων εργασίας αλλά και της ανάπτυξης ενός αυτάρκους εγχώριου τομέα της οικονομίας για τις νέες τεχνολογίες, το ΕΛ/ΛΑΚ δημιουργεί και ένα οικολογικό ψηφιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει ίση πρόσβαση σε όλους χωρίς οικονομικά εμπόδια ή DRM.

  Πιστεύω πως όποιος κινηθεί έγκαιρα προς μία τέτοια επιχειρηματική κατεύθυνση στην Ελλάδα, θα έχει μόνο να κερδίσει.

 5. @ikd
  ας έχει συνάψει συμφωνίες με την Microsoft ποιός το εμποδίζει να συνάψει συμφωνίες με την Redhat ή την Canonical ή την Novell;

  αυτό με τα διαγωνίσματα είναι όντος γελοίο.

  θυμάμαι έπινα το καφέ μου με ένα φίλο και ήθελε να βγάλει λεφτά από το ATM της τράπεζας του αλλά αντί για λεφτά είχε ένα ωραιότατο BSOD

 6. Αγαπητέ είναι σωστή η τοποθέτησή σου αλλά νομίζω ότι από την στιγμή που σαν κράτος δεν προσπαθούμε καν να διαπραγματευτούμε σκληρότερα με τις εταιρίες software για να πετύχουμε καλύτερες τιμές και ανταλλάγματα, είναι πραγματικά απίθανο να έχει κανείς από τους υπευθύνους τα κότσια ή την νοοτροπία που απαιτείται για να δοθεί ώθηση στο open source.

  Λυπάμαι αλλά αυτή είναι η αλήθεια…

 7. @inlovewithlife
  και
  @Παράφωνος

  ίσως και να έχετε δίκιο παιδιά τι να πω, ίσως και αλλάξουν τα πράγματα μέσα στην EE και μας σπρώξουν αυτοί προς τη σωστή κατεύθυνση

 8. Ισως κάτι να άλλαζε εαν παρευρίσκονταν σε συνέδρια στην Ελλάδα με θέμα επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΕΛΑΚ κάποια μεγάλα και γνωστά ονόματα του ΕΛΑΚ. Η πίεση που θα ασκούνταν απο τους συμμετέχοντες και τη δημοσιότητα σε αυτά να οδηγούσε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις (εκάστοτε κυβερνόντες) στην Ελλάδα να ξανασκεφτούν τη θέση τους και να ανοίξουν κάποιοι μικροί δρόμοι. Μιας και οι κυβερνόντες αναφέρουν οτι θα ηθελαν ανάπτυξη συνεδριακού τουρισμού και της καινοτομίας πιθανόν κάποια συνέδρια με αρκετό ακρωατήριο (ελληνικό και ξένο) να τους κάνανε να σκεφτούν προς αυτή την κατεύθυνση.
  Μετά την επιλογή απο μεριάς κυβερνητικών οργανισμών προγραμμάτων ΕΛΑΚ (και με τη δημοσιότητα αυτών των επιλογών) πιστεύω οτι θα ακολουθήσουν και οι επιχειρήσεις.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: