August 8, 2007 at 8:08 am | Posted in linux, novell, open economy, open source | Leave a comment

Πρόσφατα η κοινότητα της OpenSUSE προχώρησε στην έκδοση των openSUSE Guiding Principles (ελληνιστί: των Αρχών Της Κοινώτητας του OpenSUSE) ανεξάρτητα εάν προέχεται κανείς από το χώρο κάποιας άλλης διανομής θα δει ευκολά ότι οι στόχοι τους είναι κοινοί. Πρέπει να τονίσουμε ότι η openSUSE αποτελεί τον πυρήνα πάνω στον οποίο βασίζεται η εταιρεία Novell για την δημιουργία των προϊόντων της που βασίζωνται στο λειτουργικό σύστημα Linux. Συνεπώς εάν διαβάστε την πλήρη έκδοση θα δείτε και το πως ρυθμίζεται η συνεργασία μεταξύ κοινότητας και εταιρείας.

Παρακάτω κάνω μια προσπάθεια να μεταφράσω στην Ελληνική γλώσσα το κείμενο όπως αυτό δημοσιοποιήθηκε εδώ. Επισημαίνω όμως ότι η μετάφραση μου δεν είναι φυσικά η επίσημη μετάφραση του κειμένου. (Η επίσημη μετάφραση δεν θα είχε τόσα ορθογραφικά λάθη)

Από την άλλη θέλω να πιστεύω ότι το ελεύθερο λογισμικό είναι πολλά περισσότερα από μια διανομή όπως είναι η OpenSUSE ή οποιαδήποτε άλλη διανομή. Το ότι υπάρχουν πολλές διανομές μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να υπολοποιήσουμε αυτά που θέλουμε και εν τέλει ο σημαντικός στόχος είναι να κάνουμε την δουλειά μας και να την κάνουμε με ελεύθερα μηχανήματα.

σύντομη έκδοση:

Είμαστε…

… μια κοινότητα που παρέχει την ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση σε ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό.

Καινοτομούμε, ενσωματώνουμε, βελτιώνουμε, τεκμηριώνουμε, διανείμουμε, διατηρούμε και υποστηρίζουμε μιας από τις παγκοσμίος καλύτερες διανομές Linux.

Εργαζόμαστε μαζί κατά τρόπο ανοικτό, διαφανή και φιλικό ως τμήμα της παγκόσμιας ελεύθερης και ανοικτής κοινότητας .

Θέλουμε…

 • – να δημιουργήσουμε την παγκοσμίος καλύτερη διανομή Linux
 • -να κάνουμε  τους χρήστες ευτυχησμένους
 • – ενθαρρύνουμε την καινοτομία
 • – να είμαστε ανοικτόι και να εργόμαστε διαφανώς
 • – να εργαστούμε μαζί με τα ως άνω προγράμματα
 • – να συνεργαστούμε με άλλες κοινότητες
 • – να έχουμε πολλή διασκέδαση!

Εκτιμούμε…

 • – το ελεύθερο λογισμικό
 • – μια ανοικτή διαδικασία ανάπτυξης
 • – ειλικρίνεια
 • – επιλογή
 • – πρότυπα
 • – ποιότητα
 • – διαφάνεια
 • – τους χρήστες μας
 • – σεβασμός των άλλων και της εργασίας τους

Ακολοθεί η πλήρης έκδοση σε (πολύ) ελεύθερη μετάφραση (ήταν μεγάλο το κείμενο και κουράστηκα)

openSUSE κατευθυντήριες αρχές (μεγάλη έκδοση)

==========================================

Είμαστε

 • …η κοινότητα openSUSE. είναι ένα πρόγραμμα για όλους που προσπαθεί για μια ανοικτή δωρεάν διανομή λογισμικού, αυτή επιτρέπει σε όλους τους χρήστες υπολογιστών να επιτύχουν τους προσωπικούς στόχους τους.
 • … μια τεράστια και ισχυρή κοινότητα ελεύθερου λογισμικού. Αυτή όχι μόνο περιλαμβάνει υπεύθυνους για την ανάπτυξη αλλά και χρήστες, ελεγκτές, συγγραφείς, μεταφραστές, εμπειρογνώμονες και δύναται να χρησιμοποιήσει, καλλιτέχνες, υποστηρικτές και καθένα άλλο που θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα.
 • … ένα ετερογενές πρόγραμμα, το οποίο αγκαλιάζει μια ευρεία ποικιλία της τεχνολογίας, άνθρωπους με διαφορετικά επίπεδα πείρας, διαφορετικές γλώσσες ομιλίας και κατοχή διαφορετικών πολιτιστικών υπόβαθρων.
 • … σε τρεις κύριες περιοχές:
 • * Ανάπτυξη διανομής Η κοινότητα openSUSE αναπτύσσει μια περιεκτική και τεχνικά άριστη διανομή Linux. Στηρίζεται στη μακροχρόνια παράδοση ανάπτυξης από το SUSE Linux που έχει διαμορφώσει ιστορία στο Linux στους τομείς της δυνατότητας χρήσης, σταθερότητα, ολοκλήρωση, και καινοτομίας.
 • * Υποδομή επικοινωνίας Η εργασία στο ελεύθερο λογισμικό είναι βασισμένη στην αποτελεσματική σχετική επικοινωνία σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό διευκολύνεται ενεργά με τις πλατφόρμες που διαχειρίζονται από το πρόγραμμα τέτοιες είναι τα Wiki, λίστες e-mail, φόρουμ, IRC ή Bugzilla.
 • * openSUSE build service  Το ελεύθερο λογισμικό οδηγείται από την ποικιλομορφία και τη δέσμευση των ατόμων. Αυτό υποστηρίζεται από την openSUSE build service. Επιτρέπει σε όσουν συντηρούν λογισμικό την συντάξη και ενσωματώση του λογισμικού στη διανομή openSUSE και άλλες διανομές και πλατφόρμες. Η υπηρεσία κατασκευής απλοποιεί εντυπωσιακά τη διαδικασία από το πηγαίο κώδικα στην δημιουργία εγκαταστήσιμων δυαδικά αρχείων συστήματος  και το καθιστά εύκολη την διανομή του λογισμικού στους χρήστες. Επιτρέπει επίσης την άμεση συμβολή στην ανάπτυξη της διανομής και για στην διατηρήση κλάδων ανάπτυξης.

Θέλουμε να…

 • … δημιουργήσουμε την καλύτερη διανομή Linux στον κόσμο, ο οποίος θα έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα χρηστών, και παρέχει των αρχικό κώδικα για το ελεύθερο λογισμικό
 • . … δημιουργήσουμε μια διανομή που είναι σταθερή, εύχρηστη και ένας πλήρης για πολλές χρήσεις για τους χρήστες και τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη, για τη χρήση υπολογιστών γραφείου και κεντρικών υπολογιστών, για τους αρχαρίους και τους πεπειραμένους χρήστες, για όλους.
 • … ενθαρρύνουμε την καινοτομία και τις νέες ιδέες με τη δημιουργία μιας τακτικά ενημερωμένης διανομής. Που θα περιλαμβάνει τις πιό πρόσφατες εξελίξεις θα καθιστά εύκολη την δηνιουργία προσαρμοσμένων εκδόσεων βασισμένες στη διανομή openSUSE.
 • … υποστηρίζουμε και παρέχουμε  τεχνική υποδομή για να το καταστήσουμε εύκολο να λάβει κανείς τη διανομή μέσω διάφορων μεθόδων συμπεριλαμβανομένου, αλλά μην περιορισμένος, μεταφόρτωσης μέσω δικτύου, ως προίον σε πακέτο, κάλυψη περιοδικών και με αλλά ελεύθερα μέσα διανομής.
 • … ακολουθούμε μια ανοικτή, διαφανή και προσιτή διαδικασία ανάπτυξης που είναι οδηγημένη από μας, τη κοινότητα. Η διαδικασία πρέπει να καταστήσει την ανάπτυξη εύκολη.
 • … συνεργαζώμαστε με στα ως άνω προγράμματα και με άλλες διανομές. Προσφέρουμε καινοτομίες, διορθώσεις και τεκμηρίωση στα ως άνω προγράμματα ή άμεση εργασία με άλλα προγράμματα για τον κοινό στόχο μιας ώριμης διανομής.
 • … ζήσουμε  με το ρητό της SUSE στην εργασία μας και τον ελεύθερο χρόνο μας: «Έχει πολλή διασκέδαση…»

Εκτιμούμε…

 • … τα ιδανικά του ελεύθερου λογισμικού: τις ελευθερίες να χρησιμοποιήσει, να μοιραστεί, να μελετήσει και να τροποποιήσει, κάποιος το λογισμικό.
 • … τη ανοικτή διαδικασία ανάπτυξης βασισμένη στις ελευθερίες του ελεύθερου λογισμικού που ενθαρρύνει την κοινή αναθεώρηση μεταξύ ομότιμων μελών (peer review), την συντήρηση με ανάλυψη αρμοδιότητας, την πρωσωπική ευθύνη και οργάνωση σε ένα συνεργάσιμο, διανεμημένο περιβάλλον.
 • … την ειλικρίνεια στην ανοικτή συνεργασία, ανοικτή επικοινωνία, ανοικτή ανάπτυξη, ανοικτή διανομή, ανοικτό κώδικα , και ανοικτό μυαλό.
 • … την επιλογή. Δεχόμαστε και σεβόμαστε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να εργαστούμε, διαφορετικές προτιμήσεις για τις εφαρμογές, τα περιβάλλοντα, τα εργαλεία ή τις διεπαφές και διαφορετικοί στόχοι των χρηστών και των συνεισφερόντων. Εκτιμούμε την ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό ως μέσω κάλυψης των ανάγκων ενός ευρέος φάσματος ανθρώπων.
 • … τα πρότυπα που διευκολύνουν τη λειτουργικότητα και την ολοκλήρωση των διαφορετικών υπηρεσιών και εφαρμογών. Εκτιμούμε τα πρότυπα ως βάση για την ελευθερία της επιλογής, ως φρούριο ενάντια στα κλειδώματα (lock-in) και στη μονοκαθεδρία, και ως ένα θεμέλιο για τους πλουσία και στραμμένα στις ανάγκες του χρήστη συστήματα.
 • … την ποιότητα με την προσπάθεια για τεχνικά άριστες λύσεις βασισμένες σε μια στέρεη και διαφανής διαδικασία ανάπτυξης. Επιτυγχάνουμε αυτό εστίαζωντας στην παροχή λεπτομερών λύσεις στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των χρηστών σοβαρά, και διατήρηση της σταθερότητας μέσω των καθορισμένων με σαφήνεια διαδικασιών εξασφάλισης ποιότητας.
 • … την διαφάνεια στις αποφασείς επί τις διαδικασίας, διαφάνεια της επικοινωνίας και διαφάνεια των διαδικασιών εργασίας και συνεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει ανοιχτές απαντήσεις στις ερωτήσεις, παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες, και κρατώντας ενεργά όλα συμβαλλόμενα μέρη που ενημερώνονται  για τα περιληφθέντα. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ένας διαφανής τρόπος λειτουργίας τοι οποίου  οι εσωτερικοί μηχανισμοί μπορούν να γίνουν κατανοητοί από το καθένα παρέχουν τον αποδοτικότερο  περιβάλλον για να επιτύχουμε τους στόχους μας
 • … τους χρήστες μας, τις επιθυμίες και τους στόχους τους, την ανάγκη τους για τη βοήθεια όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα και τη υποστήριξή τους για το κοινό πρόγραμμά μας. Ακούμε τους χρήστες μας και εστίαζουμε στις ανάγκες τους σε όλες τις δραστηριότητές μας. Θεωρούμε τους χρήστες μας μέρος της κοινότητάς μας.
 • … τον σεβασμό άλλων προσώπων και των συνεισφορών τους, για άλλες απόψεις και πεποιθήσεις. Ακούμε τα επιχειρήματα και εξετάζουμε τα προβλήματα εποικοδομητικός και ανοικτός τρόπος. Πιστεύουμε ότι μια διαφορετική κοινότητα που εδρεύει στον αμοιβαίο σεβασμό είναι η βάση για ένα δημιουργικό και παραγωγικό περιβάλλον που επιτρέπει το πρόγραμμα για να είναι αληθινά επιτυχής. Δεν ανεχόμαστε την κοινωνική διάκριση και δεν στοχεύουμε στη δημιουργία περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται αποδεκτοί και ασφαλείς όταν παράβιαζονται αυτές οι αρχές.

Διαχείριση

Το πρόγραμμα openSUSE καθοδηγείται από τους στόχους και τις αρχές του όπως καθορίζουν τα προηγούμενα τμήματα. Το πρόγραμμα και τα υποπρογράμματά του διαχειρίζωνται μέσα από τις υπάρχουσες ανοικτές διαδικασίες ανάπτυξης κώδικα και τις αντίστοιχες αποφάσεις δημιουργίας διαδικασιών.

Για να οδηγήσει το γενικό πρόγραμμα μια δημιουργείται επιτροπή συντήρητων.

Το συμβούλιο συντηρητών έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • – Να δρουν ως κεντρικό σημείο της επαφής
 • – Να βοήθουν επιλύση τω συγκρούσεων
 • – Να Διαβιβάζουν τα συμφέροντα της Κοινότητας στην Novell
 • – Να διευκολύνουν την επικοινωνία με όλες τις περιοχές της κοινότητας
 • – Να διευκολύνουν την λήψη απόφασεων
 • – Να κάνοντας διαδικασίες όπου απαιτείται

Το συμβούλιο πρέπει να παρέχει τις οδηγίες και να υποστηρίξει τις υπάρχουσες δομές διαχείρισης, αλλά δεν πρέπει να κατευθύνει ή να ελέγξει την ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι κοινοτικοί μηχανισμοί υπάρχουν ολοκληρώσουν τους στόχους του προγράμματος. Το συμβούλιο πρέπει να τεκμηριώσει τις αποφάσεις και πολιτικές. Η επιτροπή συντήρησης αποτελείται από πέντε κοινοτικά μέλη συμπεριλαμβανομένων δύο άτομων που δεν απασχολούνται από την Novell. Ο πίνακας διευθύνεται από έναν πρόεδρο με τη δύναμη βέτο πάνω σε οποιαδήποτε απόφαση. Ο πρόεδρος διορίζεται από Novell και θα είναι χαρακτηριστικά υπάλληλος Novell. H Novell διορίζει τα αρχικά μέλη του συμβουλίου με τη συμμετοχή της κοινότητας. Πρέπει να περιλάβει τους συντονιστές από τη διανομή, επικοινωνίας, και του build service. Θα λάβει bylaws που θα καθορίσουν τις εν λόγω διαδικασίες

H Novell παρέχει στην κοινότητα openSUSE τους πόρους που διατηρούν και που απελευθερώνουν η διανομή openSUSE. Η Novell υποστηρίζει openSUSE μέσω της υποστήριξης υποδομών, με ανθρώπινα δυναμικό και χρηματοδότηση. Διατηρεί συνεχώς υποδομή και λογισμικό. Η κοινότητα και η Novell καθορίζουν το περιεχόμενο της διανομής που βασίζεται στα καθορισμένα κριτήρια και μια διαφανή διαδικασία που οδηγείται από την επιτροπή συντήρησης. η openSUSE είναι η βάση των προϊόντων επιχειρηματικού Linux της Novell.

Η Novell είναι διατηρεί το εμπορικό σήμα openSUSE  και ενθαρρύνει η χρήση του για το πρόγραμμα υπό διευκρινισμένους όρους

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: